Zastřešení tržnice ve Frýdku-Místku

ZAVŘÍTtisk

Zastřešení stávající tržnice novou ocelovou konstrukcí a oprava stávajících prodejních stánků.
Zastřešení je navrženo s ohledem na skutečnost, že bude povoleno jako dočasná stavba na dobu trvání 5let. Je navrženo jako ocelová konstrukce se dvěma proti sobě se svažujícími střešními rovinami. Nosná konstrukce bude pojednána ve světle šedé barvě, krytinu bude tvořit sklo.

autor projektu: Ing. arch. Antonín Kobližka | rok: 2017  | investor: soukromý