Rozšíření psího hotelu Koira

ZAVŘÍTtisk

Stavba hotelu Koira se nachází v zalesněném území na pozemku parc. č. 676/4. Stavba je orientovaná v severnější části pozemku a navazuje na výběhy pro psy na severní straně. Přístavba nové části hotelu coby vstupní části navazuje na původní objem na severozápadní straně a je napojena na příjezdový prostor a zpevněnou komunikaci. Parkování bude řešeno v prostoru stávající plochy před touto novou vstupní částí.

Dispozice stavby vychází z provozu psího hotelu a ze stávající funkční jednotky. Dle požadavku investora vznikne nový vstupní prostor, který je přístupný ze severozápadní části pozemku. V tomto dvoupodlažním objektu je situované schodiště, které propojí obě patra a dojde tak k umožnění využití podkrovní části stávající stavby- tato hmota bude navíc zvýšena, aby byl využit maximálně potenciál prostoru se zachováním sklonu střechy. V přízemí tedy vznikne vstupní prostor s recepcí a posezením. Po pravé straně v prostoru za recepcí je hygienický prostor wc a po levé straně v prostoru pod schodištěm prostor pro prádelnu a sklad. Nová hmota je se starou propojena krčkem a ve stávajícím prostoru vznikne prostor pro přípravy krmení- suchá příprava a přípravna s varnou. Další místnost bude stávající s již fungujícími kotci. Na východní straně potom zůstane stávající sklad přístupný z exteriéru. 1.np je přístupné z prostoru zahrady dvěma vstupy navazujícími na spojovací krček a vstupy do hlavní místnosti ze zahrady a z příjezdové části. Prostor schodiště ve 2.np navazuje na úklidovou místnost spolu se sprchovým koutem a prostor pro výcvik psů. Chodba dále pokračuje krčkem na novou část podkroví, kde vzniknou nové kotce orientované na severní stranu prostoru se střešními okny.

Stávající objem stavby je doplněn o novou hmotu distančně oddělenou spojovacím krčkem. Koncept záměru vychází z principu očištění stávající stavby a zachování historicky cenných detailů spolu s propojením nově pojaté hmoty vnořené do struktury zahrady. Původní stavba bude zvýšena a dojde k obydlení podkrovní části se zachováním původního sklonu střechy. Nová hmota čtvercového půdorysu pak dostane sklonu střechy většího a naváže na sklon střechy hájenky. Materiálově budou tyto dvě hmoty částečně kontrastně pojednány. Původní stavba dostane očištění kamenného a cihlového soklu a bude opatřena hrubozrnnou omítkou bílé barvy, dojde dále k vytvoření štítového atikového přesahu a ukončení šikmé střechy u fasády. Nová hmota pak přebere omítku jemnozrnného typu vytaženou až k patě objektu, se střechou bez významných přesahů. Střechy obou hmot budou kryté plechovou krytinou přírodního světlešedého zbarvení se stojatou drážkou. Obě hmoty budou mít dřevěná okna v dekoru přírodního dubu, přičemž hmota přístavby bude mít v exteriéru okna s hliníkovými profily, resp. bude osazena dřevohliníkovými okny, dekor exteriéru v antracitu. Detaily exteriéru pak budou vyvedeny v ocelových prvcích, zinkované ocelové konstrukce s nástřikem práškového vypalovacího laku. Jedná se o prvky vstupu a zastřešení vstupů. Okapový chodník stavby bude vyveden skládanými plochými kameny, navazující na chodníkový charakter zahrady.

autor projektu: Ing. arch. Antonín Kobližka, Ing. arch. Tomáš Zahuta | rok: 2015  | investor: soukromý