Rodinný dům v Tiché

ZAVŘÍTtisk

Stavba rodinného domu je pravoúhle orientována vzhledem k pozemku resp. mírně odkloněna od severojižního směru o cca 5o. Situována je v severní části pozemku a tím je umožněno maximální využití nezastavěné části pozemku pro zahradu při zachování vhodné orientace na jih. Vjezd na pozemek je ze západního rohu pozemku, kde je umístěno kryté stání pro 2 automobily. Stání je umístěno cca 6 m od brány tak, aby bylo možné pohodlně zajet autem do prostoru krytého stání a případně zaparkovat v prostoru vjezdu. Pěší přístup prochází kolem krytého stání a přímou linií navazuje na vstup domu. Na jižní straně domu je situována terasa, která je napojena na hlavní obytný prostor a ukazuje výhledy na vrcholy hor- Kněhyně, Pustevny, Radhošť a Javorník. Přípojky inženýrských sítí se nacházejí v severozápadním rohu pozemku.

Dispozice vychází především z požadavků klienta a zohlednění všech výše uvedených faktorů. Zastřešený vstup do objektu je ze západní strany. Zádveří je propojeno s technickou místností a šatnou. Chodba je napojena na místnost externího skladu, který je zvlášť přístupný ze zahrady pro jednodušší uložení techniky a sportovního vybavení. V prostoru chodby je dále vstup na toaletu. Hlavní obytná místnost je spojena s provozem kuchyně a tvoří tak ústřední společenský prostor domu. Z této části jsou pak přístupny jednotlivé pokoje- ložnice v severní straně a pokoj pro dítě na jihozápadní straně. V severní části je pak dále koupelna, která je přístupna z oddělené části a vstup je kryt zdí. Obytná místnost navazuje na exteriérovou, zčásti krytou, terasu a rozšiřuje tak užitný prostor místnosti.

Koncept stavby vychází ze statické podstaty staveb, kdy nosné prvky železobetonové základové desky a střešní železobetonové desky jsou materiálově propsané do fasády. Dílčí hmoty místností jsou pak rozděleny na 3 hlavní a tvoří výplňovou část. Prostor je tedy vymezen těmito hmotami a určuje hlavní část domu coby společensko-relaxační plochu spolu se vstupní částí. Hmoty místností jsou materiálově pojednány v omítce barvy bílá, vymezený prostor pak dřevěnými fasádními prvky vertikálního členění, který navazuje v jižní části na plochu terasy. Jednotlivé materiály, omítky zdí s deskami a omítky s dřevěnými prvky, na sebe navazují přes přiznanou spáru. Kryté stání navazuje na tvarosloví domu, půdorysně čtverec, kdy nosná konstrukce je provedena z ocelových pozinkovaných profilů a výplň stěn z horizontální dřevěné treláže.

Interiérové materiály jsou pak v kombinaci dřeva v přírodním dubu, bílého lamina, bílých omítek a imitace dřeva ve formě vinylové podlahy. Hlavní prostor pak materiálově a liniově navazuje na plošnou strukturu terasy a přechází tak z interiéru do exteriéru.

autor projektu: Ing. arch. Tomáš Zahuta, Ing. arch. Antonín Kobližka | rok: 2012  | investor: soukromý