Rodinný dům v Krmelíně

ZAVŘÍTtisk

Urbanistické řešení je podmíněno několika požadavky – orientací ke světovým stranám, lokální situací (přístupová komunikace, sousedé, výhledy) a vlastními požadavky klienta.
Příjezd na pozemek je navržen u západního rohu pozemku a bude na něj navazovat kryté stání. Příjezd k domu bude řešen dvěma řadami zatravňovacích dlaždic a předpokladem je, že bude využíván pouze občasně. Soubněžně s příjezdem povede k domu přístupových chodník. Samotný rodinný dům je na pozemku umístěn v jeho severní části. Natočen je souhlasně s vrstevnicemi, směrem k jihozápadu. Tímto řešením je umožněno maximální využití nezastavěné části pozemku pro zahradu při zachování vhodné orientace v návaznosti na příjezd a funkční využití objektu. Pokud bude vůle investora v budoucnu na pozemku postavit další objekt, navržená situace to umožňuje.

Dispoziční řešení vychází především z požadavků klienta a zohlednění všech výše uvedených faktorů.
Vstup do domu se nachází na severozápadní straně a je řešen jako do hmoty domu ustupující závětří. Na zádveří navazuje technická místnost sloužící i jako spíž a centrální chodba. Z ní jsou postupně přístupny jednotlivé prostory – WC, koupelna, šatna, ložnice rodičů, WC, dva pokoje a hlavní obytný prostor s kuchyňským koutem a místem pro stolování. Hlavní obytný prostor je orientován jihozápadně a navazuje na něj venkovní terasa, ložnice rodičů je umístěna v jihovýchodní části dispozice.

Architektonické a materiálové řešení
Stavba je navržena jako jednopodlažní kompaktní hmota na půdoryse obdélníku. Zastřešení je navrženo pultovou střechou se sklonem 5°, předpokladem je použití plechové krytiny s těsněnou drážkou. Výrazným výtvarným prvkem je dřevěné obložení domu, jež bude z dřevěných prken tmavého odstínu dle výběru investora, šířka prkna cca 150mm. Klempířské prvky, stejně jako okna, budou v neutrální antracitově šedé barvě. Terasa v návaznosti na okolní zahradu bude z dřevěných prken, jež navodí příjemnou „útulnou“ atmosféru. Dřevěná podlaha uvnitř bude materiálově navazovat na venkovní terasu a obložení domu a v kombinaci s velkými okenními plochami je cílem potlačit hranici mezi exteriérem a interiérem. Interiérové stěny včetně stropu jsou navrženy v bílé barvě, aby bylo podpořeno optické zvětšení a prosvětlení prostoru.

autor projektu: Ing. arch. Antonín Kobližka | rok: 2017  | investor: soukromý