Rodinný dům v Kozlovicích

ZAVŘÍTtisk

Stavba rodinného domu je rovnoběžně orientována vůči silnici, od východozápadní osy cca o cca 12°. Situována je ve střední části pozemku. K rekreaci bude soužit jak terasa na jižní straně tak krytá na severní otevírající se do klidové zahradní části pozemku. Vjezd na pozemek je ze západo- jižního rohu pozemku. Stavba domu má přičleněnou garáž pro 2 stání s nevytápěnou půdou. Pěší přístup povede nejkratší spojnicí od přístupu ke vstupním dveřím organického charakteru. Na jižní straně k cestě bude vytvořen zelený filtr k odclonění od rušnější komunikace. Pozemek bude osazennovou zelení. Na severní stranu domu je vyvedena terasa se zastřešením s výhledy na polno-lesní krajinu. Přípojky inženýrských sítí se nacházejí na jižní straně pozemku. Samotná stavba bude využívat i sousedního pozemku- pro přístupovou komunikaci a relaxační část severní strany.

Dispozice vychází především z požadavků klienta a zohlednění všech výše uvedených faktorů. Zastřešený vstup do objektu je ze západní strany. Zádveří vstupu se přímou linií napojuje na hlavní obytnou místnost. Ze zádveří je propojení se sníženou garáží a v úrovni propojeno s koupelnou. Koupelna dále navazuje na technickou místnost zapuštěnou částečně pod schody. Obytná místnost je propojena s kuchyní v severní části, kde se dále nachází spíž a propojení na zahradu. Severní strana je z exteriéru opatřena skladem s venkovním přístupem a prostorem pro sklad dřeva. Garáž má dále samostatný vstup ze zahrady z pozice zastřešení. Ve středu dispozice domu je krbová vložka, kolem které postupuje schodiště do 2.np. Z chodby 2.np jsou přístupny všechny místnosti, na jižní straně místnost ložnice se šatnou a dva pokoje, na straně severní potom koupelna. Nevytápěná půda v prostoru nad garáží je přístupna střední částí garáže sklápěcími schody.

Koncept stavby vychází z rozdělení hmot na technickou ve formě garáže a pobytovou část domu. V severní části domu jsou navrženy studené nepobytové provozy koupelny, technické místnosti, schodiště a kuchyně, ve druhém patře je pak na severní straně posazena šatna, schodišťový prostor a druhá koupelna. Všechny pobytové místnosti a ložnice jsou pak situovány na stranu jižní. Obytná místnost je osazena velkým proskleněním pro dostatečné solární zisky a propojení interiéru s exteriérem, prosklené části severní strany jsou minimalizované. Pokoje druhého patra jsou osazeny střešními okny. Interiérové materiály jsou pak v kombinaci dřeva, bílého lamina, bílých omítek a imitace dřeva ve formě vinylové podlahy. Hlavní prostor pak materiálově a liniově navazuje na plošnou strukturu terasy a přechází tak z interiéru do exteriéru.

autor projektu: Ing. arch. Antonín Kobližka, Ing. arch. Tomáš Zahuta | rok: 2017  | investor: soukromý