Rodinný dům v Brušperku

ZAVŘÍTtisk

Urbanistické řešení je podmíněno několika požadavky. Vstupem je dům orientován jihozápadně, odkud rovněž vede přístupová komunikace. V blízkosti vstupní brány na pozemek je uvažováno s umístěním odstavného stání, případně alespoň prostoru pro otočení. Samotný dům je situován k severovýchodnímu okraji parcely z důvodu využitelnosti a proslunění pobytové části zahrady. Mezi severní hranicí pozemku a domem je uvažováno se zpevněnou plochou umožňující stání dvou automobilů. Na tuto zpevněnou plochu navazuje garáž umístěná v domě. Terasou je dům orientován na jih-jihovýchod.

Architektonické a dispoziční řešení vychází především z požadavků klienta a zohlednění všech výše uvedených faktorů. Vstup do domu je z jihozápadní strany v cca v polovině dispozice a je zastřešen stříškou. Ze zádveří se vstupuje do malé centrální chodby, z níž je přístupná v severozápadní části pracovna a koupelna, v severovýchodní části technická místnost a z ní pak garáž. Jihovýchodním směrem se vstupuje do hlavního obytného prostoru s kuchyní, jídelnou a hlavním obytným prostorem. Z chodby rovněž vede schodiště do 2. nadzemního podlaží. Zde jsou na jihozápadní straně umístěny dětské pokoje, na severozápadní straně pak ložnice rodičů a na ni navazující šatna. Z chodby je pak rovněž přístupná hlavní koupelna a v jihovýchodní části šatna. Z hlavního obytného prostoru je vstup na terasu se slunolamem.

autor projektu: Ing. arch. Antonín Kobližka | rok: 2016  | investor: soukromý