Rekonstrukce domu ve Studénce

ZAVŘÍTtisk

Stavba se nachází na náměstí Republiky ve Studénce. Orientace budovy je od sevrojižního směru otočena cca o 55°. Parkování je u zadní části budovy ve vzdálenosti cca 10 m, z tohoto místa je plánováno také zásobování. Hlavní vstupy do budovy jsou z centrální zóny náměstí. Na jihozápadní stranu směrem do náměstí se otevírá předprostor budovy a je zde vyčleněna část pro exteriérové posezení a prvky v zeleni sloužící také pro relaxaci.

Dispozice vychází především z analýzy možnosti využití této stavby. Byly provedeny rozbory okolí a centra města, na jejichž základě bylo nastaveno funkční využitelnost. ve spodní části provozy zařízení pro širokou veřejnost pro fungování- pizerie, kavárny nebo obchodu se zázemími k jednotlivým provozům. Ve druhém patře potom kancelářské prostory pro využitelnost více na sobě nezávislých firem a přidruženým hygienickým zázemím. Dispozice vycházely z hlediska minimalizování stavebních zásahů v rámci ekonomického hlediska. Na tomto základu byly ponechány stávající prostory komunikačního jádra a hygienických prostorů na stávajícím místě. V 1. np došlo k vytvoření nových vstupů do budovy z prostoru náměstí a vznikl samostatný vstup pro výstup do 2. np přes zádveří. Vstupy jsou opatřeny zastřešením. Technické provozy a prostory zázemí jsou situovány v zadní části budovy navazující na hlavní trojtrakt budovy. 2. np má potom centrální rozšířenou zónu chodby s jednotlivými vstupy do kanceláří a doplněním o jednací místnost v chodbové části. Hygienické provozy a prostor skladu je situován opět v zadní části budovy.

Koncept stavby vychází z její osovosti orientované k náměstí. Důležitým aspektem pro životaschopnost stavby a provozů v ní je otevření hlavní fasády směrem do náměstí. Jihozápadní fasáda , tak získá novou formu a jednotlivé 3 části budovy budou všechny orientovány vstupem na náměstí. Do náměstí jsou pak vyvedeny prostory pro posezení, které jsou v ploše materiálově odděleny od okolního chodníku. Společenská část se dále rozšiřuje do zeleně v prostoru před budovou, kde vzniknou dřevěné terasy s posezením. Hlavní linie průchodu pedestrantů kolem budovy je zachována a vyvedena jednoduchou linií stávajícího hlavního proudění procházejících, křížící prostor posezení v zeleni a před budovou. Centrální pohled na stavbu je uvozen orámováním v rámci zastřešení určující portály vstupů. Římsa stavby bude zachována. Vnitřní prostory budou prosvětleny a to jižním světlem. V parteru je otevření na náměstí, coby nejdůležitější prvek pro fungování provozů a vytvoření lukrativních prostor pro podnikání. 2. np je upraveno otevřením centrálního traktu a také prosvětlen jižním světlem. Došlo tak ke vzniku reprezentativnějšího prostoru pro nástup do jednotlivých kanceláří v patře. Materiálové provedení interiérů nebylo řešeno. Byla vytvořena pouze vizualizace pro představu provedení hlavního otevření předprostorů kanceláří 2. np.

autor projektu: Ing. arch. Antonín Kobližka, Ing. arch. Tomáš Zahuta | rok: 2017  | investor: město Studénka